Последна актуализация: [wpautoterms last_updated_date]

Моля, прочетете тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“ ) внимателно, преди да използвате [wpautoterms site_url] уебсайт (услугата) управляван от [wpautoterms company_name] („ние“, „ние“ или „нашето“ ).

Вашият достъп до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъп или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, тогава няма да имате достъп до Услугата.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от [wpautoterms company_name].

[wpautoterms company_name] няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате с това [wpautoterms company_name] не носи отговорност или отговорност, пряко или непряко, за каквито и да е щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Прекратяване на договора

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да оцелеят след прекратяване, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Опровержение

Използването на Услугата е на ваш единствен риск. Услугата се предоставя на база „КАКВА Е“ и „КАТО НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без никакви гаранции от какъвто и да било вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване или ход на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните конфликтни разпоредби.

Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по свое усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас.