Начало

ДЕТСКА ГРАДИНА „НАДЕЖДА”
ГР. ЕЛХОВО

ул.” Черно море” № 55

☏ Тел: 8806088061
☏ GSM: 0879296641

✉ E-mail: info-2832133@edu.mon.bg


👥 Детска градина „Надежда”, гр. Елхово осигурява спокойствие и щастливо детство на децата, които я посещават.

Посрещаме с усмивка, даваме топлина и обич, уют , ласка и подкрепа, изпращаме с най-скъпи спомени, които остават за цял живот.

Най-важните тук са 👥 децата, които я изпълват с живот и усмивки, 👤учителите и всички, които се грижат за тях, носещи дух, интелект, инициативност и всеотдайност и👤  родителите, с които заедно, правим стъпка след стъпка, по пътя на познанието и подготовката на децата за училището и живота.

Прекрасният колектив на детската градина е този, който я прави привлекателна за децата и семействата им – екип от професионалисти, устремени и амбициозни, решени да дадат най-доброто от себе си,в полза на децата.

На 5.11.1985 година, новопостроената сграда на ДГ”Надежда” отваря врати за най-малките жители на гр. Елхово, като днес имаме , общо с филиалите – 184 деца.

Проектът на строителство е типов, но функционален, с три отделни входа, като във всеки са разположени по две от 6-те групи. От 2009 година, двете детски групи, в селата Маломирово и Бояново, са филиали на ДГ”Надежда” и в тях се отглеждат и възпитават общо 35 деца.

Екипът на детската градина се стреми да осигури спокойствие за родителите и сигурност за децата!

①. Детската градина със своя екип от педагози, ще осигури цялостното развитие на детето, запазвайки ценността на детството и осигурявайки приемствеността в подготовката за училище, определяща себе си като базисна образователна структура в една ефективна система на непрекъснато образование, част от едно сътрудничество между детето, подкрепящата го среда и обществото като цяло.

②.Създаваме среда на възпитание, социализация и обучение чрез игра върху основата на взаимно уважение и демократични принципи.

③.Формираме нагласа за промяна, творческо въображение, правене на избор и критично мислене.

④.Изграждаме у децата умение за самостоятелно откриване и решаване на проблеми.

⑤.Осигуряваме приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие.

⑥. Отчитаме нивото на индивидуално развитие и напредък на всяко дете и подкрепяме, всяко дете, което има потребност от това.


Това е вашата детска градина – ДГ „Надежда“!

Заедно ще сбъдваме мечти и ще създаваме прекрасни, неповторими спомени!

Очакваме ви!

С обич!