Приказка, наречена „Надежда“ – това е детската ни градина! Всеки ден , всички заедно, деца, родители и учители, написваме нова страничка от тази приказка! Страничка, изпълнена със съдържание, със забавни игри и приключения, приятелства и много неповторими моменти!


Това сме ние – учителите от ДГ“Надежда“, град Елхово

Директор – Мария Куртева

Главен учител – Женя Михайлова,гр.“Славейче“

Учител по музика – старши учител Елена Иванова
Старши учител – Таня Кръстева гр. „Щурче“
Учител – Калина Калева гр. „Щурче“
Старши учители – Жулиета Георгиева/ Елена Ламбова , гр.“Червена шапчица“
Старши учители – Пенка Стоянова/ Стелиана Янакиева, гр.“Маргаритка“
Старши учители – Мария Тонева /Вася Георгиева, гр.“Слънчо“
Старши учители –Станка Хаджиева/ Грета Стоянова, гр.“Звънче“
Старши учители – Женя Михайлова/ Ваня Недялкова , гр.“Славейче“

Филиал Бояново:
Старши учител – Христина Иванова
Учител – Радостина Недева

Филиал Маломирово:
Учители- Светла Атанасова/ Жанета Караникова