Документи за учебната 2023-2024 година

Изтегляне на файл
Годишен-план за учебната 2023/2024 година
Дневен режим.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието
План за квалификация.pdf
Правила за достъп в сградата
Правила за превенция на насилието и тормоза
Правилник за дейността на ДГ
Програма за предоставяне на равни възможности
Програмна система
Седмично-разпределение

Документи за учебната 2022-2023 година

Изтегляне на файл
Годишен-план
Дневен-режим
Мерки за повишаване качеството на образованието
План за квалификация.pdf
План-Стратегия
Правила за достъп в сградата
Правила за превенция на тормоза
Правилник за дейността на ДГ
Програма за предоставяне на равни възможности
Програмна система.pdf
Седмично-разпределение