Изтегляне на файл
План-БДП
План за действие и финансиране по изпълнение на Стратегията 2016-2020
Detska_gradina
NAREDBA-23-08.06.2017
Годишен план на ДГ Надежда
Правила за достъп
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образование ДГ Надежда
План за квалификация
Политика за защита на личните данни
Правила за превенция на тормоза и насилието
Правилник за дейността на ДГ Надежда
Превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от н
Програма за предоставяне на равни възможности
Програма за ранното напускане на деца от ДГ Надежда
Програмна система
Стратегия за развитие на ДГ 2016-2020